Research & Development

Research
U herkent het vast wel; door de dagelijkse werkzaamheden of gebrek aan capaciteit worden ideeën voor nieuwe machines of doorontwikkelingen van bestaande machines alsmaar uitgesteld. Door machines en/of modules die in een later stadium geschikt zijn als Technical Assembly uit te besteden bij Inter-Technics, kunnen wij op het gebied van Research & Development (R&D) van waarde zijn voor uw organisatie.

Als een verlengstuk van uw afdeling R&D of engineering, is een goede samenwerking van essentieel belang. Onze discipline R&D zien wij als een investering voor een langdurige samenwerking op het gebied van technical assbemlies.

Binnen R&D vallen de volgende disciplines:

Mechanische engineering

Elektrische engineering

Software engineering

Development
Een traject om tot een nieuwe ontwikkeling te komen, bestaat uit:

Oriëntatiefase
In deze fase worden alle doelstellingen en het pakket van eisen besproken om te bepalen of een samenwerking met Inter-Technics op technisch en commercieel gebied haalbaar is.

Verdiepingsfase
We kijken naar de huidige machine(s) en delen specifieke kennis die nodig is om tot een aanbieding te komen.

Aanbiedingsfase
Hierin komen techniek, commercie en het tijdschema samen en wordt bepaald om al dan niet over te gaan tot de uitvoeringsfase.

Uitvoeringsfase
Gestart wordt met de engineering van de machine welke door middel van een prototype via een nul-serie zal leiden tot een machine geschikt voor seriematige productie. Tussentijds zal er steeds intensief contact zijn om in overleg over te gaan naar de volgende stap. Ook worden tijdens deze stappen keuzes gemaakt met betrekking tot de supply chain, gelet op technische specificaties, beschikbaarheid, toeleveranciers en prijsstelling.

Eindfase
In deze laatste fase bespreken we alle secundaire zaken, al dan niet vereist, voor de machine. Denk hierbij aan het opstellen van CE-certificeringen, machinehandleidingen, test- en assemblagevoorschriften.

Binnen R&D wordt samengewerkt met partners op diverse disciplines.