Technical Assembly

Binnen ‘Technical Assemblies’ nemen wij uw assemblage- en inkoopproces van u over. Technical assemblies kunnen worden verdeeld in drie productgroepen waarbij steeds drie elementen samenkomen welke van invloed zijn op uw eindproduct en op uw organisatie.

Koopdelen + maakdelen + arbeid = Technical Assembly

Doordat wij deze drie elementen tegelijk in plaats van los van elkaar in kaart brengen, voorkomen we de verborgen kosten waar veel bedrijven mee te maken hebben. Dit wordt veroorzaakt doordat deze kosten niet altijd goed zichtbaar of moeilijk te berekenen zijn. Onze werkwijze zorgt ervoor dat direct alle kosten worden meegenomen in een eindcalculatie. Zo verminderen we bovendien de druk op uw planning, logistiek en de assemblage capaciteit van uw organisatie.

Immers, door het inkopen op dit niveau zorgt u ervoor dat uw personeel het werk kan doen waarvoor het gekwalificeerd is. Het repeterende werk, waar het personeel waar u zo zuinig op bent ongetwijfeld wat minder enthousiast van wordt, nemen we uit handen.

Mocht onverhoopt de orderportefeuille wat teruglopen kunt u er vanzelfsprekend altijd voor kiezen om bepaalde assemblies, al dan niet tijdelijk, in eigen huis te assembleren.

Door het inkopen van Technical Assemblies vermindert u:

Products

Onder een technical assembly op het niveau van ‘products’ wordt verstaan een combinatie van verschillende koopdelen of een combinatie van koop- én maakdelen. Hieraan wordt vervolgens een factor arbeid toegevoegd, mogelijk nog gevolgd door een eindtest zodat zeker gesteld kan worden dat alles op een juiste manier is gemonteerd.

Modules

Een machine is vaak opgebouwd uit verschillende modules of anders gezegd, sub-assemblies. Deze modules kunnen onderling zeer verschillend zijn op het gebied van complexiteit en benodigd kennis- en assemblage niveau. Hierdoor kan het zijn dat het uitbesteden van een complete machine niet haalbaar is, maar dat sommige modules uit diezelfde machine heel goed afzonderlijk zijn in te kopen. Ook kunnen bepaalde modules voorkomen in verschillende machines waardoor het uitbesteden van modules een meer logistiek karakter krijgt. Mechanica en elektronica komen in deze modules vaak samen en worden, na assemblage, volgens een afgesproken protocol getest en daarna op een juiste manier geleverd.

Systems

Hierbij gaan wij uit van machines of apparaten die seriematig en herhaaldelijk kunnen worden geassembleerd en waarbij Inter-Technics in het gehele inkoop- en assemblage traject voorziet. Een denkfout die hier vaak wordt gemaakt, is dat het hierbij gelijk om meerdere series van grote aantallen zou moeten gaan. Wij willen benadrukken dat 1 x 5 stuks per jaar ook een serie kan zijn. Mechanica, elektronica, software en besturing komen hierbij samen en vormen een compleet werkend systeem. Voor de eerste serie nemen wij van A tot Z door hoe u wilt dat wij uw machine opbouwen en hoe wij onze supply chain hiervoor inrichten. Denk aan voorkeursleveranciers, materialen, volgorde van montage, specifieke kennisoverdracht, testen, transport en logistiek.

Vertrouwde partners 
Voor de technical assemblies maken wij gebruik van onze toeleveranciers en een supply chain in binnen en -buitenland. Dit geldt voor zowel de benodigde koopdelen als de maakdelen. U kunt erop vertrouwen dat wij enkel werken met vertrouwde partners en altijd de juiste kwaliteit met de juiste toepassing matchen. Het kan zijn dat u een voorkeur hebt voor een bepaald merk koopdeel of bepaald bedrijf voor uw maakdeel. Dat is uiteraard mogelijk. In een samenwerking bieden we meerwaarde door met voorstellen tot verbetering te komen. Verbeterpunten kunnen zowel op technische, commerciële of logistieke gronden gestoeld zijn.