System Improvement

Afhankelijk van de periode dat een machine of apparaat op de markt is, wordt er voortdurend extra ervaring opgedaan aangaande de performance hiervan. Ook worden meer inzichten verkregen over de prestaties in de tijd en de feedback uit de markt op het gebied van:

Performance

Functioneert de machine op de manier zoals deze ontwikkeld is en blijft dat zo?

Klantwens

Accepteren de klanten of mogelijke klanten de machine zoals deze ontworpen is of hebben zij bijkomende wensen op het gebied van bijvoorbeeld snelheid, afmetingen, hygiƫne, gewicht, geluid, prijs, veiligheid, materiaalkeuze etc.

Slijtage/ levensduur

Wat zijn de onderdelen die als eerste aan vervanging toe zijn en wat zijn de oorzaken hiervan? Kunnen we deze levensduur verlengen?

Productie

Hoe verloopt het assemblageproces? Wat zijn de vertragende factoren?

Supply chain

Zijn alle gekozen maak -en koopdelen de juiste of nog steeds de juiste, gelet op bijvoorbeeld beschikbaarheid, levertijd, maakbaarheid, prijsontwikkeling etc.

Concurrentie

Hoe verhoudt de machine zich t.o.v. soortgelijke aanbieders? Zijn of komen er bedreigingen waarop moet worden gereageerd om deze voor te blijven?

Gelet op het bovenstaande en met de doelstelling van onze discipline Technical Assemblies kan Inter- Technics een verlengstuk zijn voor uw organisatie. Een machine is vaak ontstaan uit een idee of doorontwikkeling. Een goed werkende machine staat hierbij voorop waarbij zaken zoals hierboven genoemd in eerste instantie ondergeschikt kunnen zijn. Dit kan op het moment van ontwikkeling een te verdedigen keuze zijn, voortkomend uit het feit dat bepaalde technieken of onderdelen niet bekend zijn of waren of door een vorm van tunnelvisie. In de praktijk blijkt vervolgens dat de gemaakte keuzes niet meer aangepast worden, wetende dat er wellicht met nieuwe inzichten betere oplossingen voorhanden zijn. Uw eigen afdeling R&D is vervolgens weer met de volgende ontwikkeling bezig waardoor de bovengenoemde zaken blijven liggen of zelfs een bedreiging kunnen vormen voor het succes van de machine. Een prima moment om Inter-Technics in te schakelen.

Eindresultaat
Een system improvement traject kent diverse mogelijke eindresultaten. Zo kan het zijn dat we slechts een verbetering doorvoeren op detail met een grote positieve impact. Of dat de verbeteringen dusdanig zijn dat we over een versie 2.0 moeten gaan spreken als opvolger van de bestaande machine. Ook zou het kunnen dat de verbeterpunten aanleiding geven tot de ontwikkeling van een nieuwe machine terwijl de huidige machine ook blijft bestaan en er nieuwe potentiele markten kunnen worden aangeboord. In dit laatste geval loopt dit traject dan door naar onze discipline Research & Development.

Binnen System Improvement wordt samengewerkt met partners op diverse disciplines